Електронен магазин за спортни стоки www.badminton-tennis.com

Контактни данни:
фирма: ХОСИ ООД
адрес: гр. София, бул. Андрей Ляпчев, 1
ЕИК: 122000046
телефон: 02/8759092
e-mail: support@badminton-tennis.com

 

Политика за защита на личните данни

ХОСИ ООД („Доставчика“) събира определена информация директно или чрез уебсайта www.badminton-tennis.com и неговите поддомейни (“Услугата”, “Сайта”). Този документ (“Политика за защита на личните данни”) описва нашите политики и процедури, регламентиращи събирането и обработването на тази информация, която идентифицира индивидуален потребител и може да бъде използвана за контакт с него или нея (“Лични данни”, “Лична информация”).

Административен орган, упражняваш контрол:

Комисия за защита на личните данни (КЗЛД)

Адрес: София 1431, бул. „Акад. Иван Евстратиев Гешов” 15

Тел: + 359 2 915 35 18

Факс: + 359 2 915 35 25

Ел. поща: kzld@government.bg, kzld@cpdp.bg

Уебсайт: www.cpdp.bg

 

СЪБИРАНЕ НА ЛИЧНИ ДАННИ

 

Ние събираме лична информация, за да отговорим на Вашите искания, свързани с ползване на  предоставяните от нас безплатни и платени услуги, както и при достъп до определени функционалности на сайта:  регистрация за нашия безплатен бюлетин, подаване на запитвания относно нашите услуги.Използвайки нашата Услуга, Вие изрично се съгласявате Вашите лични данни да бъдат събирани и обработвани от нас, като същевременно с това гарантирате тяхната точност и достоверност. Вие също така декларирате, че сте били информирани за типа лични данни, които събираме и обработваме, за целите, за които ще бъдат използвани те, както и за Вашето право на достъп, коригиране или изтриване на събраните лични данни.

 

УПОТРЕБА НА ВАШИТЕ ЛИЧНИ ДАННИ

 

Ние използваме Вашите лични данни, за да Ви предоставим възможност да се регистрирате за нашите услуги, за да обработваме Вашите заявки и запитвания, да потвърждаваме Вашите поръчки, да Ви предлагаме допълнителни услуги и събития –  това понякога може да включва информация за подходящи продукти и услуги, за издаване на счетоводни документи, за предоставяне на клиентско обслужване, за информиране за промоции и др., за да изпълним поетите пред Вас ангажименти и да Ви предоставим услугата, която очаквате.

 

ЗАЩИТА НА ЛИЧНИ ДАННИ

 

Ние гарантираме сигурността на данните, които ни изпращате, чрез въведени процедури. Вашата информация може да се съхранява и обработва на определени локации, където се намираме ние, в строго съответствие с приложимото българското и европейското законодателство за конфиденциалност и защита на личните данни.

Запитвания и оплаквания, свързани с настоящата Политика за защита на личните данни, можете да ни изпращате на имейл адресите за контакт, публикувани на http://badminton-tennis.com/

 

ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ЛИЧНИ ДАННИ НА ТРЕТИ СТРАНИ

 

Ние не следва да разкриваме Вашата лична информация на трети страни, без Вашето изрично съгласие.

Изключение правят случаите, при които определена информация се предоставя на адвокати, агенции за събиране на вземания, митници или други държавни органи, или на правоприлагащи органи за справяне с потенциални нарушения, други нарушения на договора или незаконно поведение. Ние също така можем да разкрием информация, изискуема по съдебен ред или по друг законов начин, или с цел предотвратяване на евентуално увреждане на лица или имущество.

Ние ще запазим Вашите данни толкова време, колкото е необходимо за предоставянето на услугите ни или дотогава, докато ни задължава закона. След това Вашите данни ще бъдат изтрити.

 

I. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

   Настоящият документ съдържа ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ, съгласно които ТЪРГОВЕЦА предоставя услуги на ПОТРЕБИТЕЛИТЕ си посредством Интернет магазина за спортни стоки "YONEX-BG.COM". Тези условия обвързват всички ПОТРЕБИТЕЛИ на магазина. С натискане на бутона "Съгласен съм с условията за пазаруване", ПОТРЕБИТЕЛЯТ се съгласява, приема и се задължава да спазва настоящите ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ.

   Идентифициране на ПОТРЕБИТЕЛЯ с цел изпълнение на направената от него поръчка, както и за приемане от него на Общите условия се извършва на сървъра на YONEX-BG.COM.
   В лог-файлове се съхранява IP адреса на потребителя, както и информация, попълнена от КЛИЕНТА в контактната форма.

   ТЪРГОВЕЦА гарантира на своите ПОТРЕБИТЕЛИ конфиденциалността на предоставената информация и лични данни. ТЪРГОВЕЦА се задължава да не разкрива никакви лични данни за ПОТРЕБИТЕЛЯ на трети лица - държавни органи, търговски дружества, физически лица и други, освен в случаите когато е получил изричното писмено съгласие на ПОТРЕБИТЕЛЯ или информацията е изискана от държавни органи или длъжностни лица, които според действащото законодателство са правомощни да изискват и събират такава информация.

   Продуктите, които се намират на интернет страницата на YONEX-BG.COM не представляват правно обвързваща оферта, а са демонстративен онлайн каталог, описващ продуктовата линия на ТЪРГОВЕЦА.

   ТЪРГОВЕЦЪТ си запазва правото да направи отказ от доставка на потвърдена поръчка в случай, че стоките не са достъпни. При липса на складова наличност от заявената стока, в рамките на работната седмица ТЪРГОВЕЦА уведомява ПОТРЕБИТЕЛЯ за изчерпването й чрез изпращане на съобщение до посочения електронен адрес (e-mail) или на посочения от ПОТРЕБИТЕЛЯ контактен телефонен номер.

II. ЦЕНИ

   Цените, посочени на сайта, са в БЪЛГАРСКИ ЛЕВА с включен ДДС, отнасят се за 1(един) брой/чифт/опаковка и не включват транспортни разходи за доставка на стоката до ПОТРЕБИТЕЛЯ.

   Клиентска програма "Лоялен клиент" за стимулиране на редовните клиенти на магазина.
Програмата предвижда различни отстъпки в зависимост от натрупаните суми, за които сте закупили стоки от "Електронен магазин за спортни стоки YOMEX". За всеки ПОТРЕБИТЕЛ се съхранява профил, където се нанасят сумите от изпълнените поръчки и в зависимост от натрупаната обща сума ПОТРЕБИТЕЛЯТ получава съответната отстъпка.

   Отстъпките, които редовният ПОТРЕБИТЕЛ ползва са:
- за баланс от 200 до 400 лв. - 5% отстъпка
- за баланс от 400 до 800 лв. - 7.5% отстъпка
- за баланс над 800 лв. - 10% отстъпка

   забележка - отстъпките НЕ ВАЖАТ за продукти, които са в ПРОМОЦИЯ.

   Транспортните разходи за доставка на поръчаната от стока чрез куриерска служба се заплащат от ПОТРЕБИТЕЛЯ. При поръчка над 200 лв. и тегло на стоката до 5 кг. доставката е безплатна за ПОТРЕБИТЕЛЯ и е за сметка на ТЪРГОВЕЦА ако ПОТРЕБИТЕЛЯ е редовен клиент.


III. НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ

   Начинът на плащане на поръчаната от ПОТРЕБИТЕЛЯ стока е НАЛОЖЕН ПЛАТЕЖ при доставка с куриерска служба. Дължимата сума се заплаща на куриера при получаване на стоката.


IV. ДОСТАВКА

   Доставката на поръчаната стока се извършва от куриерска служба.

   Веднага след доставката стоките следва да бъдат прегледани внимателно от ПОТРЕБИТЕЛЯ или упълномощено от него лице. Евентуални липси, повреди или дефекти на стоката следва да бъдат съобщавани незабавно на ТЪРГОВЕЦА.

   Когато доставената стока ЯВНО не съответства на заявената за покупка от ПОТРЕБИТЕЛЯ стока и това може да се установи чрез обикновения й преглед, ПОТРЕБИТЕЛЯТ може да изиска доставената му стока да бъде заменена със съответстваща на направенaтa от него заявка за покупка в срок от 24 часа от получаването й.

   При предаване на стоката ПОТРЕБИТЕЛЯТ (или трето лице) подписва придружаващите я документи. За трето лице се счита всеки, който не е титуляр на заявката, но приема стоката за доставка и се намира на посочения от ПОТРЕБИТЕЛЯ адрес.

   При посочени неверен или грешен адрес, лице за контакти и/или телефон при подаване на заявката ТЪРГОВЕЦА не е обвързан от каквото и да е задължение за изпълнение на поръчката.

   В случай, че ПОТРЕБИТЕЛЯ не бъде намерен в срока за изпълнение на доставката на посочения адрес или не бъде осигурен достъп и условия за предаване на стоката в този срок, ТЪРГОВЕЦА се освобождава от задължението си да достави заявената за покупка стока.

V. ГАРАНЦИЯ НА СТОКИТЕ

   ТЪРГОВЕЦЪТ предлага гаранционен документ на своите клиенти за дадена закупена стока, ако такъв документ е осигурен от производителя на стоката. В документа са описани гаранционния срок и гаранционните условия на закупената от ПОТРЕБИТЕЛЯ стока, адрес и телефон на оторизираните сервизни центрове или производители.

VI. ОТКАЗ И ВРЪЩАНЕ НА ПОРЪЧКА


   Потребителят има право да се откаже от подадената заявка за поръчка в рамките на 1 работен ден от датата на подаването й, като се свърже с екипа на електронен магазин за спортни стоки YONEX-BG.COM чрез електронна поща или контактен телефон.

   Според Закона за защита на потребителите (ЗЗП) стоката, получена от ПОТРЕБИТЕЛЯ, поради естеството на търговията в интернет, може да бъде върната в рамките на 7 дни след покупката, без изрични основания за това, стига състоянието на стоката да бъде същото, като в момента на предаването й от магазина (в случая доставчика), включително ненарушена опаковка.
  Ако ПОТРЕБИТЕЛЯТ се откаже в указания срок, следва да уведоми ТЪРГОВЕЦА и да върне стоката в нейната оригинална опаковка, с оригиналните етикети, без индикации, че стоката е била употребявана, без да е повредена или третирана по какъвто и да било начин /пране, гладене и др./ и при всички други условия по член 55 от Закона за защита на потребителя.

   ПОТРЕБИТЕЛЯТ е длъжен да отбележи при връщането стоката "Отвори при получаване" на пратката.

   Разходите по връщането на стоките са за сметка на ПОТРЕБИТЕЛЯ.

   След получаване на върнатата стока и прегледа й, ТЪРГОВЕЦЪТ възстановява на ПОТРЕБИТЕЛЯ заплатената от него цена /без разходите за обратна доставка до електронен магазин YONEX/ не по-късно от 30 дни, считано от датата, на която потребителят е упражнил правото си на отказ от сключения договор.

VII


   ТЪРГОВЕЦЪТ има право по всяко време, без уведомяване на ПОТРЕБИТЕЛЯ, когато последният ползва услугите в нарушение на настоящите условия, както и по преценка на ТЪРГОВЕЦА да прекрати, спре или промени предоставяните услуги във връзка с ползването на сайта. ТЪРГОВЕЦЪТ не носи отговорност спрямо потребителите и трети лица за претърпени вреди и пропуснати ползи, настъпили вследствие прекратяването, спирането, променянето или ограничаването на услугите, изтриването, модифицирането, загубването, недостоверността, неточността, или непълнотата на съобщения, материали или информация, пренасяни, използвани, записвани или станали достъпни чрез сайта yonex-bg.com

   ТЪРГОВЕЦЪТ не носи отговорност за неизпълнение на задълженията си по този договор при настъпване на обстоятелства, които ТЪРГОВЕЦА не е предвидил и не е бил длъжен да предвиди – включително случаи на случайни събития, проблеми в глобалната мрежа Интернет и в предоставянето на услуги извън контрола на ТЪРГОВЕЦА


VIII. ИЗМЕНЕНИЯ

   Общите условия могат да бъдат променяни по всяко време от ТЪРГОВЕЦА, който има право и да променя характеристиките на предоставяните услуги и настоящите Общи условия и на основание промени в законодателството. ТЪРГОВЕЦА се задължава да уведоми ПОТРЕБИТЕЛЯ за промените в Общите условия, като на видно място в Интернет страницата си публикува съобщение за измененията им и даде достатъчен срок да се запознае с тях. В дадения срок, ако ПОТРЕБИТЕЛЯ не заяви, че отхвърля промените, то той се счита обвързан от тях. В случай, че Потребителя заяви в дадения срок, че не е съгласен с промените, то ТЪРГОВЕЦА има право веднага да прекрати предоставянето на услуги на ПОТРЕБИТЕЛЯ.


IX. ТЕРМИНОЛОГИЯ

   Под "ПОТРЕБИТЕЛ" се разбира всеки, който е заредил в Интернет страницата www.yonex-bg.com на своя компютър.
   Под "ПОРЪЧКА" се разбират избраните стоки и всички други атрибути, свързани с начина на доставка и заплащане на стоката от ПОТРЕБИТЕЛЯ.

   Всички спорове между страните се решават в дух на разбирателство и добра воля. В случай, че съгласие не бъде постигнато, всички неразрешени спорове, включително спорове, отнасящи се до тълкуването му, изпълнение или прекратяване, както и спорове за попълване на празноти в договора или приспособяването му към нововъзникнали обстоятелства, ще бъдат разрешавани от компетентен съд по регистрация на ТЪРГОВЕЦА, съобразно действащото българско законодателство.