Електронен магазим YONEX -> Тенис -> Ракети за Тенис 
     
Ракета за Тенис YONEX VCORE Tour F 93
нов модел за 2015 г.
Произведено в Япония
Ракета за Тенис YONEX VCORE Tour F 97
нов модел за 2015 г.
Произведено в Япония
Weight: 310 g.
Head Size: 93 sq. in.
Length: 27 in.
Balance: 310 mm.
Grip Size: G1, 2, 3, 4, 5
String Pattern: 16/21
Width: 21.0 mm (min)/ 21.0 mm (max)
Material: H.M. Graphite,BLACK MICRO CORE,NANOMETRIC

Цена: 390 лв.
Наличност: Не е наличен.Само с поръчка
Код на артикула: 11001

Weight: G: 310g/10.9oz, LG: 290g/10.2oz
Head Size: 97 sq. in.
Length: 27 in.
Balance: 315 mm.
Grip Size: G1, 2, 3, 4, 5
String Pattern: 16/21
Width: 22.0 mm (min)/ 22.0 mm (max)
Material: H.M. Graphite,BLACK MICRO CORE,NANOMETRIC

Цена: 390 лв.
Наличност: Не е наличен.Само с поръчка
Код на артикула: 11002Ракета за Тенис YONEX VCORE Tour G
нов модел за 2015 г.
Произведено в Япония
Ракета за Тенис YONEX VCORE Si 98
нов модел за 2015 г.
Произведено в Япония
Weight: G:310g/10.9oz, HG:330g/11.6oz
Head Size: 97 sq. in.
Length: 27 in.
Balance: 310 mm.
Grip Size: G1, 2, 3, 4, 5
String Pattern: 16/20
Width: 22.0 mm (min)/ 22.0 mm (max)
Material: H.M. Graphite,MICRO CORE,Neo CS Carbon Nanotube

Цена: 410 лв.
Наличност: Не е наличен.Само с поръчка
Код на артикула: 11003

Weight: G: 305g / 10.8oz, LG: 285g / 10.1oz
Head Size: 98 sq. in.
Length: 27 in.
Balance: G: 315mm, LG: 325mm
Grip Size: G1, 2, 3, 4, 5
String Pattern: 16/20
Width: 23.0 mm (min)/ 23.0 mm (max)
Material: H.M. Graphite,BLACK MICRO CORE,NANOMETRIC

Цена: 370 лв.
Наличност: Не е наличен.Само с поръчка
Код на артикула: 11004

     


Ракета за Тенис YONEX VCORE VCORE Si 100
нов модел за 2015 г.
Произведено в Япония
Ракета за Тенис YONEX VCORE Si TEAM
нов модел за 2015 г.
Произведено в Япония
Weight: G: 300g / 10.6oz, LG: 280g / 9.9oz
Head Size: 100 sq. in.
Length: 27.0 in.
Balance: G: 320mm, LG: 330mm
Grip Size: G1, 2, 3, 4, 5
String Pattern: 16/20
Width: 18.5 mm (min) / 25.0 mm (max)
Material: H.M. Graphite,BLACK MICRO CORE,NANOMETRIC


Цена: 370 лв.
Наличност: Не е наличен.Само с поръчка
Код на артикула: 11008

Weight: 275 g.
Head Size:98 sq. in.
Length: 27.0 in.
Balance: 335 mm.
Grip Size: G1, 2, 3, 4, 5
String Pattern: 16/19
Width: 100: 21.0 mm (min) / 26.0 mm (max)
Material: H.T. Graphite

Цена: 270 лв.
Наличност: Не е наличен.Само с поръчка
Код на артикула: 11009Ракета за Тенис YONEX VCORE Si 105
нов модел за 2015 г.
Произведено в Япония
Ракета за Тенис YONEX EZONE DR 98
нов модел за 2015 г.
Произведено в Япония
Weight: 265 g.
Head Size: 105 sq. in.
Length: 27.0 in.
Balance: 340 mm.
Grip Size: G1, 2, 3, 4, 5
String Pattern: 16/19
Width: 95G, 95HG: 18.5 mm (min) / 25.0 mm (max)
Material: H.T. Graphite

Цена: 270 лв.
Наличност: Не е наличен.Само с поръчка
Код на артикула: 11010

Weight: G: 310g / 10.9oz, LG: 285g / 10.1oz
Head Size: 98 sq. in.
Length: 27.0 in.
Balance: G: 310mm, LG: 330mm
Grip Size: G1, 2, 3, 4, 5
String Pattern: 16/19
Width:  23.0mm / 24.0mm / 19.0mm
Material: H.M. Graphite,NANOMETRIC DR

Цена: 420 лв.
Наличност: СТАРА ЗАГОРА
Код на артикула: 11011Ракета за Тенис YONEX EZONE DR 98α
нов модел за 2015 г.
Произведено в Япония
Ракета за Тенис YONEX EZONE DR 100
нов модел за 2015 г.
Произведено в Япония
Weight: 275g/9.7oz
Head Size: 98 sq.in.
Length: 27.5 in.
Balance: 320 mm.
Grip Size: G1, 2, 3, 4, 5
String Pattern: 16/19
Width: 23.0mm / 24.0mm / 19.0mm
Material: H.M. Graphite,NANOMETRIC DR

Цена: 420 лв.
Наличност: СТАРА ЗАГОРА
Код на артикула: 11012

Weight: G: 300g/10.6oz, LG: 285g/10.1oz
Head Size: 100sq. in.
Length: 27.5 in.
Balance: 325 mm.
Grip Size: G1, 2, 3, 4, 5
String Pattern: 16/19
Width: 23.0mm / 26.0mm / 22.0mm
Material:  H.M. Graphite,NANOMETRIC DR

Цена: 420 лв.
Наличност: СТАРА ЗАГОРА
Код на артикула: 11013Ракета за Тенис YONEX EZONE DR 108
нов модел за 2015 г.
Произведено в Япония
Ракета за Тенис YONEX EZONE DR RALLY
нов модел за 2015 г.
Произведено в Япония 
Weight: 255g / 9.0oz
Head Size: 108 sq. in.
Length: 27.25 in.
Balance: 335 mm.
Grip Size: G1, 2, 3, 4, 5
String Pattern: 16/18
Width: 26.0mm / 29.0mm / 24.0mm
Material: Graphite,NANOMETRIC

Цена: 420 лв.
Наличност: СТАРА ЗАГОРА
Код на артикула: 11014

Weight:  275g/9.7oz
Head Size: 107 sq.in.
Length: 27.0 in.
Balance: 335 mm.
Grip Size: G1, 2, 3, 4, 5
String Pattern: 16/19
Width: 25.5mm / 25.5mm / 23.0mm
Material: Graphite

Цена: 400 лв.
Наличност: СТАРА ЗАГОРА
Код на артикула: 11015Ракета за Тенис YONEX EZONE DR LITE
нов модел за 2015 г.
Произведено в Япония 
Ракета за Тенис YONEX EZONE DR FEEL
нов модел за 2015 г.
Произведено в Япония 
Weight: 270g/9.5oz
Head Size: 100 sq.in.
Length: 27.0 in.
Balance: 310 mm.
Grip Size: G2, 3, 4, 5
String Pattern: 16/20
Width: 23.0mm / 26.0mm / 22.0mm
Material: H.M. Graphite,NANOMETRIC DR

Цена: 420 лв.
Наличност: СТАРА ЗАГОРА
Код на артикула: 11016

Weight: 255g/9.0oz
Head Size: 102 sq.in.
Length: 27.0 in.
Balance: 310 mm.
Grip Size: G2, 3, 4, 5
String Pattern: 16/19 (MP)
Width: 24.0mm / 26.5mm / 23.0mm
Material: H.M. Graphite,NANOMETRIC DR

Цена: 400 лв.
Наличност: СТАРА ЗАГОРА
Код на артикула: 11017Ракета за Тенис YONEX RDiS 200
Произведено в Япония
Ракета за Тенис YONEX RDiS 300 MP
Произведено в Япония
Weight: 295 g. , HG:320 g.
Head Size: 98 sq. ikn.
Length: 27.0 in.
Balance: 320 mm.
Grip Size: G1,2,3,4,5; HG2,3,4,5
String Pattern: 16/19
Width: 20.0 mm (min) / 22.0 mm (max)
Material: CS Carbon Nanotube, Toughlex, Nanoscale Elastic Ti

Цена: 270 лв.
Наличност: Стара Загора
Код на артикула: 11018

Weight: 295 g.
Head Size: 100 sq. in.
Length: 27.0 in.
Balance: 320 mm.
Grip Size: G1,2,3,4,5
String Pattern: 16/19
Width: 22.0 mm (min) / 24.0 mm (max)
Material: CS Carbon Nanotube, H.M.Graphite, Nanoscale Elastic Ti

Цена: 260 лв.
Наличност: Стара Загора
Код на артикула: 11019Ракета за Тенис YONEX RDiS 700
нов модел за 2010 г.
Ракета за Тенис YONEX RDiS 800
нов модел за 2010 г.
Weight: 270 g.
Head Size: 98 sq. in.
Length: 27.5 in.
Balance: 340 mm.
Grip Size: G1,2,3,4,5
String Pattern: 16/19
Width: 20.0 mm (min) / 23.0 mm (max)
Material: Graphite Composite

Цена: 110 лв.
Наличност: Стара Загора
Код на артикула: 11020

Weight: 275 g.
Head Size: 98 sq. in.
Length: 27.0 in.
Balance: 335 mm.
Grip Size: G1,2,3,4,5
String Pattern: 16/19
Width: 20.0 mm (min) / 23.0 mm (max)
Material: Graphite Composite

Цена: 140 лв.
Наличност: Стара Загора
Код на артикула: 11021Ракета за Тенис YONEX E-ZONE
нов модел за 2010 г.
Произведено в Япония
Ракета за Тенис YONEX E-ZONE 107
нов модел за 2010 г.
Произведено в Япония
Weight: 300 g.
Head Size: 100 sq. in.
Length: 27.0 in.
Balance: 330 mm.
Grip Size: G1,2,3,4,5
String Pattern: 16/19
Width: 25.5/26.5/23.0 mm
Material: H.M.Graphite, X-Fullerene, NEOFADE, Nylon

Цена: 280 лв.
Наличност: Стара Загора
Код на артикула: 11022

Weight: 280 g.
Head Size: 107 sq. in.
Length: 27.0 in.
Balance: 330 mm.
Grip Size: G1,2,3,4,5
String Pattern: 16/19
Width: 27.0/28.0/24.0 mm
Material: H.M.Graphite, X-Fullerene, NEOFADE, Nylon

Цена: 180 лв.
Наличност: Стара Загора
Код на артикула: 11023Ракета за Тенис YONEX E-ZONE LITE
нов модел за 2010 г.
Произведено в Япония

Weight: 275 g.
Head Size: 100 sq. in.
Length: 27.0 in.
Balance: 330 mm.
Grip Size: G1,2,3,4,5
String Pattern: 16/19
Width: 25.5/26.5/23.0 mm
Material: H.M.Graphite, X-Fullerene, NEOFADE, Nylon

Цена: 260 лв.
Наличност: Стара Загора
Код на артикула: 11024Ракета за Тенис YONEX ULTIMUM RDTi-80
нов модел за 2010 г.
Произведено в Япония

Weight: 325 g.
Head Size: 98 sq. in.
Length: 27.0 in.
Balance: 310 mm.
Grip Size: G1,2,3,4,5
String Pattern: 16/19
Width: 25.0 mm (min)/ 26.0 mm (max)
Material: H.M.Graphite, Nanoscale Elastic Ti, Ultimum Ti

Цена: 350 лв.
Наличност: Стара Загора
Код на артикула: 11025Ракета за Тенис YONEX RQiS 26
     
Ракета за Тенис RDiS 25 G
     
Weight: 255 g.
Head Size: 105 sq. in.
Length: 26.0 in.
Balance: 310 mm.
Grip Size: G0
String Pattern: 16/19
Width: 25.0 mm (min)/ 26.0 mm (max)
Material: Graphite Composite

Цена: 105 лв.
Наличност: Стара Загора
Код на артикула: 11026

Weight: 230 g.
Head Size: 98 sq. in.
Length: 25.0 in.
Balance: 310 mm.
Grip Size: G0
String Pattern: 16/19
Width: 25.0 mm (min)/ 26.0 mm (max)
Material: Graphite

Цена: 120 лв.
Наличност: Стара Загора
Код на артикула: 11027Ракета за Тенис RDiS 25 JUNIOR
     
Ракета за Тенис RDiS 23 JUNIOR
     
Weight: 245 g.
Head Size: 105 sq. in.
Length: 25.0 in.
Balance: 310 mm.
Grip Size: G0
String Pattern: 16/19
Width: 25.0 mm (min)/ 26.0 mm (max)
Material: Aluminium

Цена: 50 лв.
Наличност: Стара Загора
Код на артикула: 11028

Weight: 210 g.
Head Size: 95 sq. in.
Length: 23.0 in.
Balance: 310 mm.
Grip Size: G0
String Pattern: 16/19
Width: 25.0 mm (min)/ 26.0 mm (max)
Material: Aluminium

Цена: 50 лв.
Наличност: Стара Загора
Код на артикула: 11029Ракета за Тенис RDiS 21 JUNIOR
     
Weight: 200 g.
Head Size: 90 sq. in.
Length: 21.0 in.
Balance: 310 mm.
Grip Size: G0
String Pattern: 16/19
Width: 25.0mm (min)/ 26.0mm (max)
Material: Aluminium

Цена: 42 лв.
Наличност: Стара Загора
Код на артикула: 11030